Digitalisering in de bouwsector, een politieke prioriteit?

Terug naar nieuws
Ik wil graag meer info

Memorandum Confederatie Bouw, februari 2019

Nieuwe technologie verovert de bouwsector in sneltempo. Die evolutie vergt aanpassingen. Niet alleen van ondernemers en hun personeel, maar ook van het wettelijk kader. Zo bieden drones een waaier aan mogelijkheden maar wordt het gebruik ervan op de bouwplaats beperkt door een veel te strikte regelgeving. In punt 8 van het memorandum voor de federale verkiezingen vraagt de Confederatie Bouw om meer felixibiliteit. Bovendien moeten overheden en politici bouwbedrijven beter ondersteunen en bewust maken van het nut van digitalisering. 

Ondersteunen van de digitale en technologische transitie

De bouw is een geavanceerder digitaliseringsproces ingegaan, zoals blijkt uit de ontwikkeling van nieuwe digitale technieken in de productiemethoden van de sector: BIM, 3D-printers, internet of things en drones maken nu deel uit van de tools die bouwbedrijven moeten leren integreren.

De digitalisering zal belangrijke gevolgen hebben voor de bouwprocessen, de samenwerking met de partners tijdens de bouwwerkzaamheden en natuurlijk ook voor de beroepen en kwalificatieprofielen van de werknemers.

De bouw is ook een van de sectoren waar vernieuwing zich voortdurend ontwikkelt in heel uiteenlopende domeinen, van materialen, materieel en uitrusting tot bouwmethoden en -processen. Onderzoek en ontwikkeling in de bouw hebben een zeer sterke collectieve dimensie: het zijn de sectorale onderzoekscentra, met hun ingenieurs en structuren, die de vernieuwing bevorderen en helpen die te integreren in bedrijven.

De overheid moet een ondersteunende houding aannemen in die belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst van de bouw, een sleutelsector in onze economie. Die ondersteunende rol omvat de volgende maatregelen en acties:

  • Bevordering van de digitalisering in het administratief beheer:  naast de digitalisering van het productieapparaat van de sector, die het eigenlijke doel is van de digitale transitie van de bouw, moet het administratief beheer van bedrijven en de relaties met klanten, leveranciers en besturen verder evolueren naar meer digitaal en minder papier.

  • de aanpassing van de regelgeving aan de evolutie van de digitale technologie: daarom is het belangrijk om een minimumkader voor BIM te integreren in de regelgeving inzake overheidsopdrachten en de regelgeving inzake het gebruik van drones flexibeler te maken om het gebruik ervan op bouwplaatsen mogelijk te maken.

  • de betrokkenheid van politici en overheden bij het proces van de digitalisering van de bouw zelf, met name via partnerschappen met de sector om bewustmakingscampagnes te voeren en concrete initiatieven te nemen ter ondersteuning van bedrijven bij hun digitalisering.
     
  • de consolidatie van de collectieve aanpak en sectorale structuren die onderzoek en ontwikkeling in de sector mogelijk maken en de integratie van vernieuwing in bedrijven ondersteunen. 

 

Terug naar nieuws
Ik wil graag meer info